011 26 13 667 ● 066 801 34 39 ● 061 160 96 15

TC Zemunikum - lokal 53 - Zemun
Magistratski trg 3 (ulaz i iz Glavne 18)

Trakaste zavese

Trakaste zavese se sastoje od vertikalnih lamela – traka različitih materijala i boja. Imaju primenu u stambenim i javnim objektima jer imaju mogućnost procentualno različitog zamračenja. Imaju manuelni mehanizam (perla i kanap), koji omogućava povlačenje i okretanje traka po horizontali. Ova vrsta sistema je veoma praktična u poslovnim prostorima. Mogu se postavljati i pod kosinama i u lukovima (horizontalno savijanje).